Privacy

Bescherming van persoonsgegevens

De Orde van de Gulden Zwaan hecht veel belang aan de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van de leden.

De informatie op of via de website is daarom enkel beschikbaar voor wie lid is van onze vereniging.

De Orde van de Gulden Zwaan bewaart enkel de gegevens die ze van haar leden ontvangt bij het afsluiten van het lidmaatschap: naam en adres, contactgegevens. Deze gegevens worden opgeslagen in de beveiligde database van de website. De gegevens worden verwijderd van zodra het lidmaatschap wordt opgezegd.

De gegevens worden gebruikt voor:

 • De ledenadministratie.
 • De uitnodigingen voor de activiteiten en nieuwsbrieven.

De Orde van de Gulden Zwaan verklaart hierbij de Europese Verordening 2016/679 rond de bescherming van persoonsgegevens na te leven. De Orde van de Gulden Zwaan geeft u daarbij volgende garanties:

 • Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening online te realiseren.
 • De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.
 • Uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor direct-marketingdoeleinden aangewend.
 • U hebt steeds toegang tot uw persoonsgegevens en kunt de juistheid ervan verifiëren.
 • Voor alle mogelijke vragen betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens kan u zich te allen tijde richten tot:
  De Orde van de Gulden Zwaan
  Akkerstraat 8
  8730 Beernem
  marc.teerlinck@gmail.com

Wijzigingen

Mochten deze privacyregels wijzigen, dan vindt u de meest recente versie op deze pagina.